صفحه ۳۵۸

و پس از اشاره به چندین آیه که می‎گوید در شأن و منزلت علی (ع) نازل شده، و نیز بعد از اشاره به حدیث پیامبر(ص) که به فاطمه (س) فرمود: "یا فاطمة زوجتک أقدمهم سلما... و أعلمهم علما..." (ای فاطمه تو را به ازدواج کسی درآوردم که زودتر از همه اسلام آورد... و از همه مردم عالمتر می‎باشد) می‎گوید:

"محدثین از پیامبر(ص) نقل کرده اند که فرمود: هر کس می‎خواهد عزم و اراده نوح و علم و دانش موسی و ورع عیسی را ببیند، پس به علی بن ابی طالب نظر نماید".

سپس در ادامه کلام خود می‎گوید:

"مقام علی در علم جدا بسیار رفیع و بالا می‎باشد به نحوی که احدی به پایه او و یا نزدیک به او نخواهد رسید، و حق اوست که خود را معدن علم و چشمه حکمت معرفی نماید. هیچ کس بعد از رسول خدا(ص) جز علی سزاوار چنین مقامی نخواهد بود".همان، ص 220.

4 - نامبرده در رابطه با ماجرای غلات که - مطابق نقل بعضی از مورخین - توسط عبدالله بن سباء در زمان حضرت علی (ع) به وجود آمد می‎نویسد:

"...علت این ماجرا آن بود که خبردادن حضرت علی (ع) به مغیبات و پیشگویی هایش در اوقات مختلف و امور گوناگون بین مردم شایع شده بود، و لذا عده ای گفتند: چنین کاری جز

ناوبری کتاب