صفحه ۳۵۲

تبعید اباذر،همان، ج 5، ص 782. موقعیت قزوین،همان، ج 12، ص 292 و 297. موقعیت بصره،همان، ص 307. عدن،همان، ص 308. شام،همان، ص 280. اهل فارس،همان، ص 90. اویس قرنی همان، ص 75. و مردی از قریش که احتمالا عبدالله زبیر باشد.همان، ص 208 و 209.

حدیث دوم:

پیامبر(ص) درمورد ازدواج حضرت فاطمه (س) با حضرت علی (ع) به دخترش فرمود:

"أما ترضین انی زوجتک أقدم أمتی سلما و أکثرهم علما و أعظمهم حلما" "آیا راضی نیستی تو را به ازدواج کسی درآورم که زودتر از همه اسلام آورد و از همه مردم عالمتر و دارای حلم بیشتر می‎باشد؟".

در این روایت، پیامبر(ص) درمورد مقامات علمی حضرت علی (ع) فرموده است: "او از همه امت عالمتر است". این روایت - علاوه بر کتب شیعه - در کتابهای معتبر اهل سنت نیز نقل شده است؛ کتابهایی نظیر: مسند احمد،مسند احمد حنبل، ج 5، ص 26. معجم طبرانی،المعجم الکبیر، ج 20، ص 230. مجمع الزوائدمجمع الزوائد، ج 9، ص 114. و کنز العمال.کنزالعمال، ج 11، ص 605.

در رابطه با علم حضرت علی (ع) چند روایت دیگر از پیامبر اکرم (ص)

ناوبری کتاب