صفحه ۳۵۱

از این حدیث به خوبی هم گستره علم پیامبر(ص) معلوم می‎شود و هم گستره علم حضرت علی (ع). البته علوم سایر ائمه (ع) نیز به واسطه حضرت علی (ع) متصل می‎شود به علم پیامبر(ص).

در روایتی هشام بن سالم و حماد بن عثمان و غیر او می‎گویند: ما از امام صادق (ع) شنیدیم که می‎فرمود:

"حدیث من حدیث پدرم، و حدیث پدرم حدیث جدم، و حدیث جدم حدیث حسین، و حدیث حسین حدیث حسن، و حدیث حسن حدیث امیرالمؤمنین، و حدیث امیرالمؤمنین حدیث رسول الله (ص)، و حدیث رسول الله (ص) گفتار خداوند عزوجل می‎باشد".اصول کافی، ج 1، ص 53، حدیث 14.

بلی، کیفیت و نحوه این اتصال و ارتباط برای ما دقیقا روشن نیست. تعابیری که در روایات مورد اشاره دیده می‎شود مانند: "مصحف فاطمه (س)" و "صحیفه مختومه" و "جفر" و نظایر آن، گویا اشاره به همین ارتباط است.

در رابطه با پیشگویی های پیامبر(ص) در مورد حضرت مهدی (عج) و بعضی موضوعات دیگر می‎توان از باب نمونه به کتاب کنزالعمال - از کتب اهل سنت - مراجعه کرد. در جلد دوازده این کتاب موارد زیادی از پیشگویی های پیامبر(ص) را نقل نموده است؛ از آن جمله:

در باره شهادت حضرت فاطمه (س)،کنزالعمال، ج 12، ص 108. شهادت امام حسین (ع)،همان، ص 122 و 128.

ناوبری کتاب