صفحه ۳۴۷

5 - درباره حضرت یوسف (ع) می‎خوانیم: (و کذلک یجتبیک ربک و یعلمک من تأویل الاحادیث.)سوره یوسف، آیه 6. "و این چنین پروردگارت [ای یوسف ] تو را برمی گزیند و تأویل احادیث را به تو می‎آموزد."

6 - درباره پیامبران می‎خوانیم: (و ما کان الله لیطلعکم علی الغیب و لکن الله یجتبی من رسله من یشاء...)سوره آل عمران، آیه 179. "و چنین نیست که خداوند شما را بر غیب مطلع سازد، ولکن از پیامبران خود هر کس را بخواهد [برای اطلاع از غیب ] برمی گزیند."

از این آیات به خوبی فهمیده می‎شود که پیامبر اسلام و پیامبرانی دیگر با وحی الهی اجمالا به اخباری از غیب علم پیدا کرده اند.

از طرفی مطابق روایاتی که از طریق شیعه و سنی نقل شده، حضرت علی (ع) "باب مدینه علم پیامبر(ص)" و "خزانه دار و مخزن علم پیامبر(ص)" می‎باشد (که در همین فصل به آنها اشاره می‎شود.)

بدیهی است علوم سایر امامان (ع) نیز منتهی به پیامبر(ص) و حضرت علی (ع) خواهد شد. نویسنده جزوه مورد بحث نمی تواند بگوید: علی (ع) باب مدینه علم پیامبر(ص) و خزانه دار و مخزن علم او می‎باشد، اما سایر امامان چنین نیستند، زیرا مطابق روایات متواتر اهل سنت [که در بخش سوم از فصل اول کتاب نقل شد] پیامبر(ص) در معرفی و تعیین اوصیا و خلفای دوازده گانه خود هیچ تفاوتی را بین آنان از نظر علم و سایر فضایل مطرح نکرده اند.

ناوبری کتاب