صفحه ۳۴۶

علم غیب خود را به بعضی از بندگان مقرب خود عطا نماید و هیچ محذور عقلی پیش نخواهد آمد. آیاتی از قرآن نیز شاهد بر این مطلب است، و دلالت می‎کند بر این که خداوند پیامبران را به بخشی از علم غیب خود آگاه کرده است، از جمله آیات زیر:

1 - (تلک من أنباء الغیب نوحیها الیک .)سوره هود، آیه 49. "اینها از اخبار غیب است که به تو وحی می‎کنیم."

اشاره آیه به داستان حضرت نوح (ع) است که در آیات قبل ذکر شده است.

2 - (ذلک من أنباء الغیب نوحیه الیک .)سوره یوسف، آیه 102. "این از خبرهای غیب است که به تو وحی می‎کنیم."

اشاره این آیه به داستان حضرت یوسف (ع) می‎باشد که در آیات پیش به تفصیل ذکر شده است.

3 - (عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضی من رسول...)سوره جن، آیات 26 و 27. "[خداوند] عالم به غیب است و غیب خود را برای کسی ظاهر نمی کند مگر کسی که مورد رضایت او باشد، از قبیل رسول...".

4 - درباره حضرت عیسی (ع) می‎خوانیم: (و أنبئکم بما تأکلون و ما تدخرون فی بیوتکم.)سوره آل عمران، آیه 49. "و شما را از آنچه می‎خورید و در خانه هایتان ذخیره می‎کنید مطلع می‎کنم."

ناوبری کتاب