صفحه ۳۳۷

علم امامان به حوادث و کتب آسمانی

نویسنده جزوه در رابطه با علم غیرطبیعی ائمه (ع) چهار موضوع را مطرح می‎کند:

موضوع اول - علم امامان (ع) به گذشته و آینده

نویسنده مضمون روایاتی را که درباره علم امامان به کتابهای آسمانی گذشته و زبانهای آنهاالکافی، ج 1، ص 227. و اینکه "صحیفه ای مختومه" از طرف پیامبر(ص) به دست امامان یکی پس از دیگری است،همان، ص 235. و "جفر" و "جامعه" و "مصحف فاطمه (س)" نیز نزد امامان (ع) می‎باشد،همان، ص 238. و اینکه امامان به "ما کان و ما یکون و ما هو کائن" (آنچه بود و آنچه می‎آید و آنچه هست) علم دارند،همان، ص 260. و نیز روایاتی را که دلالت دارند بر عدم اشتراط سن برای امام (ع) همچون پیامبران (ع)همان، ص 382. مورد استهزاء قرار داده و منکر علم غیرعادی ائمه (ع) شده است، و می‎نویسد:

"[...] برای این که مدعی هستند که [...] امام عالم و آگاه به گذشته و آینده می‎باشد و هیچ چیز بر او مخفی نیست و همه کتابهایی که از

ناوبری کتاب