صفحه ۳۳۰

ائمه (ع) است، نیز دلالت می‎کند بر اینکه باطن اعمال انسانها نزد امام حضور دارد و او نوعی نظارت و اشراف بر اعمال دارد.

از باب نمونه در کافی یک باب با همین عنوان منعقد شده است.الکافی، ج 1، ص 219. همچنین است روایاتی که پیامبر(ص) و ائمه (ع) را شهدا و گواهان مردم دانسته است.بحارالانوار، ج 7، باب: "السؤال عن الرسل والامم".

در روایت چهارم این باب عبدالله بن أبان الزیات که نزد حضرت رضا(ع) موقعیتی داشت از آن حضرت خواست که برای او و اهل بیتش دعا کنند، آن حضرت فرمود:

"مگر من چنین نمی کنم ؟ به خدا قسم اعمال شما در هر روز و هر شب بر من عرضه می‎شود". آنگاه راوی از این کلام حضرت تعجب کرد و حضرت در جواب فرمود: "مگر این آیه قرآن را نخوانده ای: (و قل اعملوا فسیری الله عملکم و رسوله والمؤمنون)سوره توبه، آیه 105. "و بگو - ای پیامبر - عمل کنید که خداوند و رسول او و مؤمنین به زودی عمل شما را می‎بینند" به خدا قسم مقصود از آن [والمؤمنون ] علی بن ابی طالب است".الکافی، ج 1، ص 219، حدیث 4.

و علت اینکه فقط حضرت علی (ع) را نام بردند با آنکه علی (ع) و امامان معصوم دیگر در این جهت تفاوتی ندارند، این است که در زمان نزول آیه فقط حضرت علی (ع) مصداق آن امر بوده است و گرنه

ناوبری کتاب