صفحه ۳۳

روایات متواتر دیگر از طریق اهل سنت

علاوه بر روایت "ثقلین" روایاتی که از طرق شیعه و سنی از پیامبراکرم (ص) نقل شده است که آن حضرت حجج و اوصیاء یا ائمه بعد از خویش را دوازده نفر معرفی می‎فرماید، همگی بر حجیت و جنبه هدایتگری از سوی عترت دلالت می‎کند.

این روایات را می‎توان در سه بخش بیان کرد:

بخش اول: روایات دال بر وجود دوازده وصی برای پیامبر (ص)

پیامبراکرم (ص) طبق روایاتی به طور کلی فرموده است: "اوصیای من دوازده تن هستند و همه آنها از قریش می‎باشند". از جمله:

1 - جابر بن سمرة می‎گوید: از پیامبر(ص) در حجة الوداع شنیدم که فرمود:

"پیوسته این دین بر مخالفین پیروز می‎شود و هیچ مخالف و راهزنی نمی تواند ضرری بر آن وارد سازد، تا آنکه از امت من دوازده امیر که همگی از قریش هستند بگذرند".جابر بن سمرة قال: سمعت رسول الله (ص) یقول فی حجة الوداع: "لایزال هذا الدین ظاهرا علی من ناواه و لایضره مخالف و لامطارق حتی یمضی من امتی اثناعشر امیرا کلهم من قریش". (مسند احمد حنبل، ابی عبدالله الشیبانی، ج 1، ص 398 و 406؛ و ج 5، ص 89).

2 - پیامبر(ص) فرمود:

"پیوسته دین اسلام تا روز قیامت بر پا خواهد بود، و دوازده

ناوبری کتاب