صفحه ۳۲۴

متفرق و تفرقه هایی را مجتمع و گره هایی را باز و گرفتارانی را آزاد می‎نمایند، هرچند دیگران متوجه نمی شوند و آن حضرت را به طوری که او را بشناسند مشاهده نمی کنند؛ همچون خورشید پشت ابر که دیده نمی شود ولی فوایدش به مردم می‎رسد. و رسیدن فایده ای از کسی به کسی مستلزم این نیست که شخص منتفع متوجه شود یا آن کس را ببیند و بشناسد.

به عنوان مثال در حالت خواب با آنکه از طرف علت العلل هستی یعنی خداوند توسط علل و اسباب حیات فواید زیادی به انسان می‎رسد، ولی انسان در آن حالت متوجه نمی شود. و یا معاندین و منکرین خداوند با آنکه او را نمی شناسند و حتی قبول ندارند و یا با او دشمنی نیز می‎کنند، با این حال از طرف خداوند فیوضاتی به آنان می‎رسد.

فواید باطنی

1 - علت غایی بودن برای جهان

علت غایی بودن امام برای نظام آفرینش بدین معناست که گرچه خداوند متعال مبدأ نخستین همه عالم و هدف نهایی و علت غایی آن است، ولی برترین هدف در مجموعه جهان برای موجودات آن برترین موجود و محصول آن می‎باشد که دستاورد و پرورش یافته در دامن جهان بوده، و آن کاملترین انسان می‎باشد. و به عبارت دیگر: امام یعنی انسان کامل - اعم از نبی یا وصی نبی - علت غایی فعل خداوند به شمار می‎رود، که حدیث قدسی معروف "لولاک ما خلقت الافلاک"بحارالانوار، ج 15، ص 28، حدیث 48.

ناوبری کتاب