صفحه ۳۲۰

چاه سرداب پنهان شده و آنجا زندگی می‎کند؛ و علت احترام و قداستی که شیعیان برای سرداب قائل اند از قلم مرحوم آیت الله صدر نقل گردید.فصل پنجم، پاسخ به تفاوت سوم.

محور دوم - فواید حضرت مهدی (عج) در غیبت

فواید حضرت مهدی (عج) در غیبت دوگونه است: فواید ظاهری و فواید باطنی.

فواید ظاهری

اما فواید ظاهری مثل ترویج دین و حفظ آن از تحریف و بدآموزی و اقدام جهت اجرای احکام و حدود الهی توسط مردم و بیعت آنان با او هرچند در زمان غیبت به طور مستقیم منتفی است، ولی باید دانست که فواید ظاهری منحصر به آنچه ذکر شد نیست، بلکه از روایاتی که در این رابطه وارد شده است فهمیده می‎شود که از ناحیه آن حضرت فوایدی به مردم می‎رسد؛ هرچند شاید اکثر آنان متوجه آن نباشند و ایشان را شخصا نشناسند.

از باب نمونه:

1 - روایت طولانی جابر از پیامبر(ص) از طریق اهل سنت که می‎گوید: پس از نزول آیه شریفه: (یا أیها الذین آمنوا أطیعوا الله و أطیعوا الرسول و أولی الامر منکم)سوره نساء، آیه 59. "ای مردم مؤمن از خدا و رسول و صاحبان امر که از

ناوبری کتاب