صفحه ۳۱۵

کرد. پس به مقتضای آیه شریفه: (و لو ان اهل القری آمنوا و اتقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض)سوره اعراف، آیه 96. "اگر ساکنان آبادیها(و شهرها) ایمان آورده و تقوا را پیشه خود می‎ساختند، به تحقیق برکات آسمانها و زمین را بر آنان می‎گشودیم" انسانها باید با ایمان و تقوا و تحمل ابتلائات خود را آماده نزول نصرت الهی و نزول ملائکه رحمت نمایند تا بتوانند به پیروزی کامل حقیقت بر باطل و فساد دست یابند.

و اینکه در روایات گذشته آمده بود که در زمان حضرت مهدی (عج) توان یک مرد به اندازه چهل مرد می‎باشد، کنایه از همین قدرت ایمان و تحمل فوق العاده ای است که در اثر ابتلائات برای مؤمنین راستین و مشتاقان عدالت و حق به وجود می‎آید.

4 - پیروزی حضرت مهدی (عج) با کمک یارانش

در هیچ روایتی وارد نشده که حضرت مهدی به تنهایی بر دشمنان خدا و عدالت پیروز می‎شود، و هیچ عالم شیعی نیز چنین ادعایی نکرده است تا نویسنده با تمسخر بگوید: "کسی که از خودش نتواند دفاع کند و از قتل می‎ترسد چگونه از دیگران دفاع نموده و...؟"

بلکه - همان گونه که در روایات متعددی از طریق شیعه و سنی وارد شده است - شرایط جهانی به شکلی متحول می‎شود که هنگام ظهور آن حضرت اهل زمین و آسمان با آن حضرت بیعت می‎کنند. بیعت

ناوبری کتاب