صفحه ۳۱۳

ببینند نگویند ما هم اگر به قدرت و حکومت می‎رسیدیم همانند دولت قائم عمل می‎کردیم..."."... ان دولتنا آخر الدول ولم یبق اهل بیت لهم دولة الا ملکوا قبلنا لئلا یقولوا اذا رأوا سیرتنا اذا ملکنا سرنا مثل سیرة هولاء...". (الارشاد، ج 2، ص 385).

2 - انقطاع از علل مادی و نزول نصرت الهی

با طولانی شدن غیبت و گسترده شدن ظلم و جور در زمین، آن گونه که در روایات وارد شده، همان حالت یأس و نومیدی که در امتهای پیشین - بنابر نص قرآن - ظاهر می‎شد به وجود می‎آید و بسیاری از مردم و حتی اولیای الهی در آستانه یأس قرار می‎گیرند، و عده ای وجود حضرت مهدی (عج) و ظهور او را انکار می‎کنند؛ چنانکه این مطلب در روایات زیادی بیان شده است.اکثر روایات مربوط به انکار حضرت مهدی (عج) و شک در وجود آن حضرت به علت طولانی شدن غیبت ایشان در کتاب منتخب الاثر، ج 2، ص 242 به بعد جمع آوری شده است، مراجعه شود. و به دنبال انقطاع امید از اسباب ظاهری و علل مادی و تجربه های بشری و توجه کامل به نصرت غیبی با ظهور حضرت مهدی (عج) تحولی عظیم در دنیا به وجود می‎آید.

از آنچه گفته شد روشن گشت که حضرت مهدی (عج) فقط با اتکا به ملائکه و امدادهای الهی بر دشمنان خدا پیروز نمی شود - چنان که نویسنده توهم کرده است - بلکه با کمک مردم مشتاق عدالت خواه است که می‎تواند عدالت را تحقق بخشد و دشمنان را تسلیم حق و یا

ناوبری کتاب