صفحه ۳۰۵

غیبت حضرت مهدی (عج) و ترس بر جان

نویسنده درباره علت غیبت حضرت مهدی (عج) می‎گوید:

"صدوق از روایت زراره از ابی عبدالله جعل می‎کند که: قائم قبل از قیام خود غیبتی دارد، پرسیدم چرا؟ گفت که از ذبح می‎ترسد. و طوسی شیخ طائفه در تعلیل همین موضوع می‎گوید: جز ترس از کشتن چیزی مانع ظهور او نیست... . و ترس از قتل چنان واهی است که حتی خود بافته های امام زمانی ها آن را رد می‎کند. چون در کتب خودشان آمده که این مزعوم مورد نصرت و تأیید خداوند است و دنیا را پر از عدل و داد خواهد کرد. آیا از یک ترسو مخفی شده این امکان دارد؟... وانگهی هر عاقلی می‎تواند بپرسد که چرا ترس از مرگ و قایم شدن در چاه سرداب مادامی که ملائکه پشتیبان او هستند؟... شما در چندین روایت گفته اید که از شروط امامت این است که او از شجاعترین مردم باشد، و کسی که از قتل بترسد که اشجع نیست بلکه اجبن است. بنابر این تعلیل شما این مزعوم هرگز نباید ظهور کند تا اینکه دول ظلم و جور از بین برود و خطر قتل در میان نباشد، و آن وقت دیگر نیازی به خروج او نخواهد بود....

کسی که از خودش نتواند دفاع کند و از قتل می‎ترسد، این آقا چگونه از دیگران دفاع نموده و چگونه از دشمنان شما انتقام می‎گیرد؟!".

ناوبری کتاب