صفحه ۳۰۲

پاسخ

در پاسخ به این شبهه باید گفت:

اختلاف در خصوصیات و ویژگی های ولادت حضرت مهدی (عج) به هیچ وجه دلیل بر عدم ولادت آن حضرت نیست؛ زیرا:

اولا - با شرایط ترس و تقیه ای که در مورد به دنیا آمدن فرزند امام حسن عسکری (ع) وجود داشت، طبیعی است که چنین اختلافی به وجود آید؛ زیرا جز خواص مورد اعتماد حضرت امام حسن عسکری (ع)، کسی از تولد آن حضرت مطلع نشد.

ثانیا - چه بسا سیاست امام حسن عسکری (ع) و خواص شیعه نیز به خاطر حفظ جان آن حضرت، سکوت در مقابل این اختلاف بوده است.

ثالثا - بعد از اینکه دلیل عقلی و نقلی بر چیزی اقامه شد، اختلاف بین مردم دلیل بر نفی آن نخواهد بود. و پیش از این ثابت شد که حضرت مهدی (عج) فرزند امام حسن عسکری (ع) است و متولد هم شده و زنده و غایب است.

ناوبری کتاب