صفحه ۳۰۰

"وصی من علی بن ابی طالب است [...]".

سپس پیامبر(ص) از او پرسید: "آیا أسباط (اوصیای حضرت موسی) را می‎شناسی ؟"

گفت: آری، آنان دوازده نفر بودند که اول آنان لاوی بن برخیا بود، و او مدت طولانی از بنی اسرائیل غایب بود و سپس ظاهر شد و خداوند توسط او شریعت موسی را پس از کهنه شدن تجدید حیات نمود و با قرشطیا پادشاه زمان جنگید و او را کشت. آنگاه حضرت فرمود:

"آنچه در بنی اسرائیل اتفاق افتاده است در امت من نیز اتفاق خواهد افتاد؛ حذو النعل بالنعل و القذة بالقذة ...". و سپس فرمودند: "دوازدهمین فرزند من غایب می‎شود و دیده نخواهد شد[...]".فرائدالسمطین، ج 2، ص 133، حدیث 431؛ ینابیع المودة، ج 3، ص 283.

روایات شیعه

صدوق در کتاب "کمال الدین" از پیامبراکرم (ص) نقل کرده است که فرمود:

"هر آنچه در امتهای گذشته بوده است در این امت نیز همانند آنها خواهد بود، طابق النعل بالنعل"."کل ما کان فی الامم السالفة یکون فی هذه الامة مثله حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة". (کمال الدین، ج 2، ص 530).

ناوبری کتاب