صفحه ۳۰

11 - (قل أطیعوا الله و أطیعوا الرسول فان تولوا فانما علیه ما حمل و علیکم ما حملتم و ان تطیعوه تهتدوا و ما علی الرسول الا البلاغ المبین)سوره نور، آیه 54. "بگو - ای پیامبر - دستور خدا و رسول را اطاعت نمایید؛ پس اگر اعراض کردید هم آنان و هم شما تکلیف خاص خود را خواهید داشت. و اگر دستور رسول را اطاعت کردید هدایت می‎شوید. و بر رسول جز تبلیغ آشکار نیست".

12 - (و أقیموا الصلاة و آتوا الزکاة و أطیعوا الرسول لعلکم ترحمون)سوره نور، آیه 56. "نماز را به پا دارید و زکات را بپردازید و از رسول اطاعت کنید تا مورد رحمت خدا قرار گیرید".

علاوه بر این، آیات 80 سوره نساء، 157 و 158 سوره اعراف، 66 سوره احزاب، و تمام آیاتی که پیامبر را بشیر و نذیر و هادی خوانده است همگی دلالت بر حجیت و صحت هدایتگری پیامبر(ص) دارند؛ زیرا بدون حجیت سنت پیامبر(ص) وجوب اطاعت مطلق از او و توبیخ مخالفت با او از طرف خداوند حکیم صحیح نخواهد بود. بنابراین راه هدایت الهی منحصر به قرآن نیست و قول و فعل و حتی تقریر پیامبر(ص) نیز حجت و طریق هدایت خداوند است.

محور دوم: حجیت عترت پیامبراکرم (ص) بر اساس احادیث نبوی

حدیث ثقلین

طبق روایت متواتر بین فریقین یعنی حدیث "ثقلین" پیامبر(ص) سنت و عترت خود را در کنار قرآن به عنوان مرجع هدایت قرار داده و

ناوبری کتاب