صفحه ۲۹۹

د - تکرار سنن امتهای گذشته

از سوی دیگر در روایات شیعه و سنی وارد شده است که سنت هایی که قبل از اسلام بوده است در امت اسلامی نیز مشاهده خواهد شد، و شباهت هایی بین آنها دیده می‎شود. از باب نمونه:

روایات اهل سنت

1 - در روایت حاکم در مستدرک آمده است:

"...به یقین شما از سنت های امتهای گذشته در جهات مختلف پیروی خواهید کرد"."... لتتبعن سنن من قبلکم باعا فباعا و ذراعا فذراعا و شبرا فشبرا...". (المستدرک علی الصحیحین، ج 1، ص 37).

یعنی حوادثی مشابه حوادث آن امتها در این امت نیز رخ خواهد داد. حدیث فوق با اندک تفاوتی در صحیح بخاری صحیح بخاری، ج 4، ص 144. و شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدیدشرح نهج البلاغه، ج 9، ص 286. نیز آمده است.

2 - روایت طولانی ابن عباس از پیامبر(ص) در مورد مرد یهودی به نام نعثل که از پیامبر(ص) سؤالات متعددی در مورد خداوند و صفات او و معنای توحید و اقسام آن نمود و آن حضرت به او پاسخ دادند، سپس از وصی ایشان پرسید و گفت: پیامبر ما حضرت موسی (ع) یوشع بن نون را وصی خود نمود؛ سپس پیامبراسلام (ص) فرمود:

ناوبری کتاب