صفحه ۲۹۰

می‎گوییم: هرچند مفاد بعضی از روایات فقط این است که نه نفر از امامان (ع) و از جمله حضرت مهدی (عج) از نسل امام حسین (ع) می‎باشند و این دلالتی بر تولد و زنده بودن حضرت مهدی (عج) ندارد، ولی با ضمیمه نمودن روایاتی که در ذیل به آنها اشاره می‎شود به طور قطع روایات فوق را نیز باید حمل نمود بر اینکه حضرت مهدی (عج) متولد شده و هم اکنون زنده و غایب می‎باشند:

1 - روایاتی که در آنها اسامی ائمه (ع) یکی پس از دیگری نقل شده و حضرت مهدی (عج) را فرزند امام حسن عسکری (ع) بیان می‎کند؛ مفاد این روایات این است که آن حضرت فرزند نهم امام حسین (ع) و فرزند امام حسن عسکری (ع) بوده و به دنیا نیز آمده است. از باب نمونه می‎توان به روایت جندل از پیامبر(ص)،ینابیع المودة، ج 3، ص 283. روایت ابن عباس درباره سؤال نعثل از پیامبر(ص)،فرائدالسمطین، ج 2، ص 133، حدیث 431. روایت جابر بن عبدالله انصاری از پیامبر(ص)،ینابیع المودة، ج 3، ص 283. روایت ابوبصیر از امام صادق (ع)فرائدالسمطین، ج 2، ص 136، حدیث 432. و روایت احمد بن اسحاق از امام حسن عسکری (ع)ینابیع المودة (یک جلدی)، ص 458. (که همگی قبلا ذکر شده است) اشاره نمود.

2 - روایاتی که از طریق شیعه و سنی نقل شده است [و قبلا ذکر شد] و دلالت می‎کند بر اینکه آخرین خلیفه پیامبر غایب است و

ناوبری کتاب