صفحه ۲۹

و از آنچه قضاوت می‎کنی در دل خود نگرانی احساس نکنند و کاملا تسلیم تو باشند".

در این آیه قضاوت پیامبراکرم (ص) به طور کلی و تسلیم کامل مردم در برابر آن ملاک ایمان قرار داده شده است.

6 - (ما ضل صاحبکم و ما غوی، و ما ینطق عن الهوی، ان هو الا وحی یوحی)سوره نجم، آیات 2، 3 و 4. "یار شما [پیامبر(ص)] نه گمراه است و نه کجراه، و از هوای نفس سخن نمی گوید، این نیست مگر وحیی که به او می‎شود".

7 - (قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله)سوره آل عمران، آیه 31. "بگو اگر خدا را دوست دارید از من پیروی کنید تا خدا شما را دوست بدارد".

8 - (فلیحذر الذین یخالفون عن أمره)سوره نور، آیه 63. "باید بترسند کسانی که از دستورات او سرپیچی می‎کنند".

9 - (انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی الله و رسوله لیحکم بینهم أن یقولوا سمعنا و اطعنا و اولئک هم المفلحون)سوره نور، آیه 51. "همانا سخن مؤمنان - آنگاه که به سوی خدا و پیامبرش خوانده شوند تا میانشان داوری کند - این است که گویند: شنیدیم و فرمان بردیم؛ و اینانند رستگاران".

10 - (و من یطع الله و رسوله و یخش الله و یتقه فاولئک هم الفائزون)سوره نور، آیه 52. "و هر که خدا و پیامبر او را فرمان برد و از خدا بترسد و از [نافرمانی ] او بپرهیزد، پس آنان همان رستگارانند".

ناوبری کتاب