صفحه ۲۸۹

3 - روایت طولانی ابن عباس از پیامبراکرم (ص) در مورد داستان نعثل یهودی که نزد پیامبر(ص) آمد و از مسائلی از جمله اوصیای آن حضرت سؤالاتی کرد و ایشان فرمود:

"...همانا وصی و خلیفه من علی بن ابی طالب و بعد از او دو سبط من حسن و سپس حسین و بعد از او نه فرزند از نسل حسین هستند که امامانی شایسته می‎باشند".

سپس مرد یهودی گفت: آنان را با مشخصات نام ببرید. پیامبر فرمودند:

"بلی، بعد از حسین فرزندش علی و بعد از او فرزندش محمد [...] سپس فرزند او حسن و سپس حجت بن الحسن. اینان دوازده امام می‎باشند به تعداد نقبای بنی اسرائیل"."... ان وصیی و الخلیفة من بعدی علی بن ابی طالب و بعده سبطای الحسن ثم الحسین یتلو تسعة من صلب الحسین أئمة ابرار". قال: یا محمد فسمهم لی. قال: "نعم اذا مضی الحسین فابنه علی فاذا مضی علی فابنه محمد... فاذا مضی علی فابنه محمد ثم ابنه علی ثم ابنه الحسن ثم الحجة بن الحسن فهذه اثناعشرة أئمة عدد نقباء بنی اسرائیل". (فرائدالسمطین، ج 2، ص 134، حدیث 431).

سؤال و پاسخ

اگر گفته شود: تعدادی از این روایات صرفا دلالت دارد بر اینکه نه نفر از امامان از نسل امام حسین (ع) می‎باشند و این معنا منافاتی ندارد با اینکه مهدی قائم (عج) که آخرین خلیفه رسول الله (ص) است از نسل امام حسین (ع) باشد ولی هنوز متولد نشده باشد، در جواب

ناوبری کتاب