صفحه ۲۸۸

به آن دو چیز تمسک جویید تا هرگز گمراه نشوید. همانا خدای دانا و لطیف به من خبر داده و با من پیمان بسته است که این دو از یکدیگر جدا نمی شوند تا در حوض بر من وارد شوند. سپس عمر بن خطاب با حالتی غضبناک پرسید: یا رسول الله، آیا این مربوط به همه اهل بیت شما می‎باشد؟ پیامبر جواب دادند: نه، بلکه مخصوص اوصیای من می‎باشد که اولین آنان برادر و یاور و وارث و خلیفه من علی... سپس فرزندم حسن، سپس فرزندم حسین، و سپس نه نفر از اولاد حسین، یکی بعد از دیگری، تا در حوض به من ملحق شوند".قال: رأیت علیا فی مسجد رسول الله (ص) فی خلافة عثمان و جماعة یتحدثون... فأقبل القوم علیه فقالوا یا اباالحسن ما یمنعک أن تتکلم ؟ (فقال بعد الاحتجاج بالایات و بحدیث الغدیر و بآیة تکمیل الدین...) فقام ابوبکر و عمر فقالا: یا رسول الله هؤلاء الایات خاصة فی علی ؟ قال: بل فیه و فی اوصیائی الی یوم القیامة، قالا: یا رسول الله بینهم لنا قال: علی أخی و وزیری و وصیی و خلیفتی و ولی کل مؤمن بعدی ثم ابنی الحسن ثم الحسین ثم تسعة من ولد ابنی الحسین واحد بعد واحد، القرآن معهم و هم مع القرآن لایفارقونه و لایفارقهم حتی یردوا علی الحوض... فقال: أنشدکم الله أتعلمون ان رسول الله قام خطیبا لم یخطب بعد ذلک فقال: یا ایها الناس انی تارک فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی فتمسکوا بهما لن تضلوا فان اللطیف الخبیر أخبرنی و عهد الی انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض فقام عمر بن الخطاب شبه المغضب فقال: یا رسول الله أکل اهل بیتک ؟ قال: لا و لکن اوصیائی منهم أولهم أخی و وزیری و وارثی و خلیفتی... هو أولهم ثم ابنی الحسن ثم ابنی الحسین ثم تسعة من ولد الحسین واحد بعد واحد حتی یردوا علی الحوض...". (فرائدالسمطین، ج 1، ص 312، حدیث 250).

ناوبری کتاب