صفحه ۲۸۷

2 - روایت سلیم بن قیس که می‎گوید: علی (ع) را در زمان خلافت عثمان در مسجد رسول الله دیدم و جماعتی در آن مسجد در حال مذاکره [در موضوع امامت ] بودند. پس حاضرین به او گفتند: ای ابوالحسن چرا شما [در این باره ] صحبتی نمی کنید؟ سپس حضرت آیات مربوط به امامت و نیز آیه تکمیل دین آیه شریفه: (الیوم اکملت لکم دینکم...) (سوره مائده، آیه 3). و حدیث غدیر را یادآور شده آنگاه فرمود:

"هنگامی که پیامبر(ص) این آیات را برای مردم قرائت می‎کرد ابوبکر و عمر از پیامبر پرسیدند: آیا این آیات مخصوص علی است ؟ پیامبر جواب داد: مخصوص علی و اوصیای من تا روز قیامت می‎باشد. آن دو نفر گفتند: آنان را برای ما بیان کنید. آنگاه پیامبر فرمود: علی برادر و یاور من، و وصی و خلیفه من، و ولی هر مؤمنی بعد از من می‎باشد. بعد از او فرزندم حسن، سپس حسین، و سپس نه نفر از اولاد فرزندم حسین، یکی بعد از دیگری. قرآن با آنان و آنان با قرآن خواهند بود و از یکدیگر جدا نمی شوند تا در حوض به من وارد شوند[...] سپس علی فرمود: شما را به خدا قسم می‎دهم آیا می‎دانید پیامبر در آخرین خطبه که دیگر بعد از آن خطبه ای نخواند فرمود: ای مردم، من دو چیز گرانبها را بر جای می‎گذارم: کتاب خدا و عترت خودم اهل بیتم؛ پس

ناوبری کتاب