صفحه ۲۸۶

2 - حماد بن عیسی از پدرش از امام صادق (ع) نقل می‎کند که فرمود:

"سلمان می‎گوید: حسین را دیدم بر دامان پیامبر(ص) نشسته و پیامبر(ص) چشمها و لبهای او را می‎بوسد و به او می‎گوید: تو سید و آقا و فرزند سید و آقایی و پدر ساداتی، تو حجت و فرزند حجت و پدر حجت ها هستی، و تو امام و فرزند امام و پدر نه امامی که از نسل تو می‎باشند و نهمین امام قائم می‎باشد".قال (ع): "قال سلمان: رأیت الحسین بن علی فی حجر النبی و هو یقبل عینیه و یلثم شفتیه و یقول: أنت سید ابن سید ابوسادة، انت حجة ابن حجة ابوحجج، أنت الامام ابن الامام ابوالائمة التسعة من صلبک تاسعهم قائمهم". (ینابیع المودة، ج 3، ص 394).

بعید نیست این حدیث با حدیث قبلی یکی، ولی به دو طریق نقل شده باشد.

این دسته از روایات به خوبی دلالت دارند بر ولادت حضرت مهدی (عج)، زیرا اگر او هنوز متولد نشده باشد و در آینده متولد شود - آن گونه که بعضی از اهل سنت می‎گویند - فرزند نهم امام حسین (ع) نبوده بلکه متجاوز از نهم خواهد بود.

دسته دوم: روایاتی است که فقط دلالت می‎کند بر اینکه نه تن از ائمه (ع) از نسل امام حسین (ع) می‎باشند؛ از باب نمونه:

1 - روایت عبدالله بن عباس از پیامبر(ص) که فرمود:

"من و علی و حسن و حسین و نه تن از اولاد حسین پاک و معصوم هستیم"."أنا و علی والحسن والحسین و تسعة من ولد الحسین مطهرون معصومون". (فرائدالسمطین، ج 2، ص 132، حدیث 430؛ ینابیع المودة، ج 2، ص 316).

ناوبری کتاب