صفحه ۲۸۵

مخفی که خدایی شمرده شده است بحث و قضاوت بدون علم نمایند. او هرگز نگفته است مردم حق ندارند به آثار کسی بروند (و از او پیروی نمایند) که مخفی شده است... .

نکته دوم - ولادت و غیبت حضرت مهدی (عج) در روایات اهل سنت

روایاتی از طریق اهل سنت نقل شده است که دلالت دارد بر اینکه خلفای پیامبراکرم (ص) دوازده تن هستند و نه نفر آنان از نسل امام حسین (ع) می‎باشند و آخرین آنان قائم (ع) است. قبلا در فصل پنجم به این روایات اشاره شد. این روایات دو دسته هستند:

دسته اول: روایاتی است که علاوه بر مضمون فوق تصریح دارند بر اینکه قائم (عج) فرزند نهم امام حسین (ع) می‎باشد؛ از باب نمونه:

1 - سلمان محمدی می‎گوید: بر پیامبر(ص) وارد شدم دیدم حسین را بر دامان خود نشانده و چشمها و دهان او را می‎بوسد و به او می‎گوید:

"همانا تو سید وآقا و فرزند سید و آقایی و پدر ساداتی، همانا تو امام و فرزند امامی و پدر امامان هستی، تو حجت و فرزند حجت و پدر نه حجت هستی که از نسل تو می‎باشند و نهمین حجت قائم است".قال: دخلت علی النبی و اذا الحسین علی فخذه و هو یقبل عینیه و یلثم فاه و یقول: "انک سید ابن سید ابو سادة انک امام ابن امام ابوأئمة، انک حجة ابن حجة ابوحجج تسعة من صلبک تاسعهم قائمهم". (مقتل الحسین، خوارزمی، ج 1، ص 146؛ ینابیع المودة . (یک جلدی)، ب 94، ص 492).

ناوبری کتاب