صفحه ۲۸۴

است که متأسفانه اکنون از آن کتاب و بسیاری از کتابهای دیگر وی خبری نیست.

3 - نویسنده جزوه به نقل از مرحوم نوبختی درباره شیعه امامیه چنین نقل می‎کند:

"...ما (امامیه) معتقد به وفات حسن هستیم و اعتراف می‎کنیم که او فرزندی از صلب خودش دارد که مخفی است و مردم حق ندارند به آثار کسی بروند که مخفی شده است و نه ذکر اسمش جایز است و نه سؤال از مکان او، بحث از او اصلا جایز نیست و حرام است".

در نقل از مرحوم نوبختی آن گونه که نویسنده می‎گوید: "... و مردم حق ندارند به آثار کسی بروند که مخفی شده است و..." نوعی تحریف صورت گرفته است که شاید منشاء آن ناآشنایی نویسنده به کتاب فوق باشد؛ بلکه او در کتاب فرق الشیعة می‎نویسد:

"لیس للعباد ان یبحثوا عن امور الله و یقضوا بلا علم لهم و یطلبوا آثار ما ستر علیهم و..."فرق الشیعة، نوبختی، ص 109 و 110. "برای بندگان روا نیست که در امور خدایی بحث کنند و بدون علم قضاوت نمایند. و نیز روا نیست که در اطراف آنچه از آنان پوشیده شده است تحقیق و تفحص نمایند...".

آیا از این جملاتی که نوبختی (ره) نقل نموده چنین می‎توان استفاده کرد که ولادت حضرت مهدی (عج) ساختگی است ؟

او می‎گوید بندگان نباید در امری که از آنان پوشیده شده و از امور

ناوبری کتاب