صفحه ۲۸۲

به جای نمی ماند، ولی از قدرت خداوند غافل بود".همان.

سپس راوی حدیث که "احمد بن محمد" است می‎گوید:

"پسری به او داده شد که نام او را "م ح م د" گذاشت".همان.

مرحوم مجلسی (ره) نیز در جلاء العیون می‎گوید:

"به اتفاق محدثین ولادت حضرت مهدی (عج) در "سر من رأی" واقع شد و در اسم و کنیه با حضرت رسالت موافق است؛ و نظر مشهور آن است که ولادت ایشان در نیمه شعبان سال 255 بود، و بعضی گفته اند 256، و بعضی 258 گفته اند".جلاء العیون، ج 2، ص 766.

وی در بحارالانوار نیز به تفصیل روایات مربوط به ولادت حضرت مهدی (عج) و خصوصیات آن را ذکر کرده است.بحارالانوار، ج 51، ص 2 به بعد.

شیخ مفید(ره) نیز در ارشادالارشاد، ج 2، ص 339. تصریح می‎کند که ولادت حضرت مهدی (عج) در نیمه شعبان سال 255 بوده؛ و سن آن حضرت هنگام وفات پدرشان امام حسن عسکری (ع) پنج سال بوده است.

ناآشنایی نویسنده با کتب شیعه

علاوه بر نسبت ناروایی که نویسنده به صاحبان کتابهای الکافی، الارشاد و جلاء العیون وارد نموده، در آخر جزوه خود با استناد

ناوبری کتاب