صفحه ۲۸۰

بن خاقان - که از طرف خلیفه زمان متصدی املاک و خراج شهر قم بود و در عداوت با اهل بیت شهرت داشت - نقل کرده است.

عبیدالله بن خاقان از وزرای معتمد عباسی بود و پس از انتشار خبر بیماری حضرت امام حسن عسکری (ع) از طرف خلیفه مأمور نظارت بر جریان امور داخل بیت آن حضرت شد؛ و پس از شهادت امام کار تفتیش منزل جهت یافتن فرزند ایشان و تحقیق از حمل و بارداری در اندرون خانه توسط زنان قابله، و نیز غسل و نماز و دفن حضرت زیر نظر او انجام شد.

نویسنده از صرف نقل این خبر در کتابهای فوق و نقل خبر تقسیم ارث امام حسن عسکری (ع) بین مادر و برادر ایشان جعفر - بر طبق فتوای اهل سنت - نتیجه گیری کرده است که صاحبان کتابهای فوق نیز منکر ولادت فرزندی به نام مهدی برای امام عسکری (ع) می‎باشند.

نامبرده از این حقیقت غفلت کرده است که کتابهای ذکر شده جریانی را که رخ داده است نقل کرده اند؛ و آن جریان مخفی نگاه داشتن ولادت حضرت مهدی (عج) و برخورد حکومت معتمد با آن و نیز جریان وفات امام حسن عسکری (ع) و تلاش حکومت برای پیداکردن فرزند آن حضرت می‎باشد.

کیفیت مخفی نگاه داشتن ولادت به این شکل بوده که مأمورین مراقب گمان برند که اصلا فرزندی متولد نشده و وراث امام حسن منحصر به مادر و برادر ایشان می‎باشد تا جان حضرت مهدی (عج) از خطر محفوظ بماند. بلی در بین خواص شیعیان که مورد اعتماد بودند

ناوبری کتاب