صفحه ۲۷۹

شبهاتی پیرامون ولادت و غیبت حضرت مهدی (عج)

نویسنده در بخش دیگری از جزوه خود با طرح سه شبهه ولادت حضرت مهدی (عج) را انکار می‎نماید:

شبهه اول - ساختگی بودن ولادت حضرت مهدی (عج) به اعتقاد برخی از علمای شیعه.

نویسنده مزبور به صاحبان کتابهای کافی، ارشاد و جلاء العیون و چند کتاب دیگر نسبت می‎دهد که آنان ولادت حضرت مهدی (عج) را ساختگی می‎دانند:

پاسخ

برداشت نادرست از کلام بزرگان

نویسنده از کتابهای کافی، ارشاد و جلاء العیون الکافی، ج 1، ص 505؛ جلاء العیون، مجلسی، ج 2، ص 763؛ الارشاد، شیخ مفید، ج 2، ص 321 تا 325. ضمنا جریان تقسیم ارث در کتاب ارشاد ذکر نشده ولی به جای آن آمده است: سلطان تا امروز به دنبال فرزند حسن بن علی بود اما برای آن راهی پیدا نکرد. خبر تقسیم میراث امام حسن عسکری (ع) را بین مادر و برادر ایشان، از احمد بن عبیدالله

ناوبری کتاب