صفحه ۲۷۰

"برخی بودائیان در انتظار رسیدن بودای بعدی هستند که از اقامتگاه فعلی خود در آسمان "توشیتا" به زمین نزول خواهد کرد. این "بودای پنجم" یا به اعتقاد برخی "بودای بیست و پنجم" آموزه های "دارمای" و "گواتما بودا" را احیا خواهد کرد".ادیان بزرگ بشریت مدرن، بوداییت، ص 93.

در نشریه البلاغ در مقاله ای با عنوان "کسی که می‎آید" نام کسی که بودائیان در انتظار او هستند "ماتیا اوتار" و "مهاتا بودا" ذکر شده است.نشریه البلاغ، ج 23، شماره 1.

و در بعضی آثار بودایی، از منجی موعود آیین بودا که همان بودای پنجم است، به "میتریه" یعنی مهربان نام برده شده است.آیین بودا، هانس و لفگانگ شومان، ترجمه ع پاشایی، ص 121.

بشارتهای هندوییسم

در آئین هندو نیز بشارتهایی به منجی آخرین دیده می‎شود. از جمله:

1 - در کتاب "شاکمونی" که به عقیده هندوها او پیامبر و صاحب کتاب آسمانی است می‎خوانیم:

"پادشاهی و دولت دنیا به فرزند رشید سید خلایق دو جهان "کشن""کشن" به لغت هندی نام پیامبر اسلام است که در بشارت فوق فرزند برومندش را به نام ایستاده و خداشناس نامیده، چنانکه شیعیان او را قائم می‎خوانند.(مصلح آخرالزمان، ص 132). بزرگوار تمام شود. وی کسی باشد که بر کوههای مشرق و مغرب دنیا حکم براند و فرمان کند، و بر ابرها سوار شود، و فرشتگان کارکنان او باشند، و جن و انس در خدمت

ناوبری کتاب