صفحه ۲۷

هدایت الهی در کتاب و سنت

نویسنده جزوه بحث خود را چنین آغاز می‎کند:

"پر واضح است که هر مسلمانی باید معتقدات دینی خود را از کتاب آسمانی خود قرآن که تنها حجت الهی بر زمین است اخذ نماید؛ چون هدایت الهی منحصر به قرآن است و لهذا خداوند قرآن را هادی و راهنمای مسلمین قرار داده است و می‎فرماید: (قل ان هدی الله هو الهدی ) یعنی: "هدایت فقط هدایت خداوند است"، و خود حضرت پیامبر نیز از آن پیروی می‎کرده است، (ان اتبع الا ما یوحی الی )."

پاسخ مطلب فوق را در دو محور بیان می‎کنیم:

محور اول: دلالت صریح قرآن بر حجیت سنت پیامبر (ص)

در اینکه قرآن تنها کتاب آسمانی امت اسلامی است که برای هدایت مردم جهان در دسترس می‎باشد شکی نیست؛ ولکن منحصر نمودن حجت الهی و طریق هدایت به قرآن صحیح نیست، زیرا عقل و ادراکات قطعی آن نیز یکی دیگر از طرق هدایت بلکه اساس همه استدلالها و حجت ها می‎باشد؛ و حتی حجت بودن خود قرآن و فهم و برداشت از آن و نیز رسیدن به اصول دین از راه عقل و استدلالهای صحیح می‎باشد. علاوه بر آن سنت پیامبر(ص) یکی دیگر از حجج و منابع دینی می‎باشد.

ناوبری کتاب