صفحه ۲۶۹

بشارتهای بودیسم

در آئین بودیسم نیز بشارتهایی نسبت به منجی بشریت در آخرالزمان دیده می‎شود. از جمله:

1 - بودائیان در کتاب "دادنک" از قول بودا چنین نقل می‎کنند:

"بعد از اینکه مسلمانی به هم رسید در آخرالزمان عالم از ظلم و فسق و گناه و ریای زاهدان و خیانت امینان و حسودی بخیلان و عمل نکردن دانایان به آموخته های خود پر شود. از دین جز نام آن نماند. پادشاهان و پیشوایان و رئیسان بی رحم و ظالم شوند. رعیت بی انصاف و نافرمان و متقلب شود. و همه درخرابی نظام دنیا بکوشند و همه جا را کفر و ناسپاسی فراگیرد.

آن وقت "دست راستین" جانشین "ممطا" [یعنی محمد(ص) پیامبر اسلام ] ظهور کند، خاور و باختر عالم را بگیرد، آدمیان را به راه خوبی ها رهبری کند، او فقط و تنها حق و راستی را قبول می‎کند و بس".مصلح آخرالزمان، (اولین سمپوزیوم بین المللی اسلام و مسیحیت) سید حسن ابطحی، ص 149.

2 - در آئین بودیسم چندین بودا مطرح است که آخرین آنان منجی بشریت خواهد بود.

ناوبری کتاب