صفحه ۲۶۰

"و در آفتاب و ماه و ستارگان علامات خواهد بود و بر زمین تنگی و حیرت از برای امتها روی خواهد نمود به سبب شوریدن دریا و امواجش، و دلهای مردم ضعف خواهد کرد از خوف و انتظار آن وقایعی که بر ربع مسکون ظاهر می‎شود؛ زیرا اقوات آسمان متزلزل خواهد شد. و آنگاه پسر انسان را خواهند دید که بر ابری سوار شده با قوت و جلال عظیم می‎آید".انجیل لوقا، باب 21، فقره 25 تا 28.

مضمون ابتدای این فقره در روایات اسلامی مربوط به حوادث طبیعی و اجتماعی قبل از ظهور به خوبی دیده می‎شود، که به آنها اشاره شد؛ مضمون ذیل فقره نیز شبیه مضمون روایاتی است که دلالت می‎کند بر وجود غیبت موسی (ع) و بهاء عیسی (ع)کفایة الاثر، ص 85. در حضرت مهدی (عج). و "سوار شدن بر ابر" نیز کنایه است از مسخر شدن عوامل طبیعی و مادی زمین و آسمان برای آن حضرت.

5 - درباره خروج دجال در رساله یوحنا آمده است:

"ای بچه ها این ساعت آخر است و چنان که شنیده اید که دجال می‎آید، الحال هم دجالان بسیار ظاهر شده اند. و از این می‎دانیم که ساعت آخر است... دروغگو کیست جز آنکه مسیح بودن عیسی را انکار کند. آن دجال است که پدر و پسر را انکار می‎نماید".انجیل مقدس، رساله اول یوحنا، باب 2، فقره های 18، 22 و 23.

ناوبری کتاب