صفحه ۲۵۹

بیدار باشید تا شایسته آن شوید که از جمیع این چیزهایی که به وقوع خواهد پیوست نجات یابید و در حضور پسر انسان بایستید".همان، انجیل لوقا، باب 21، فقره 35 تا 38.

شباهت مضمون این فقره از انجیل نیز با روایاتی که در آنها موضوع انتظار فرج و دعاکردن برای ظهور مهدی موعود(عج) مورد تأکید قرار گرفته است قابل انکار نیست.

3 - درباره اوضاع طبیعی و اجتماعی قبل از ظهور نجات بخش در انجیل مرقس آمده است:

"... و زلزله ها حادث خواهد شد و قحطی ها و اغتشاش ها پدید می‎آید، اینها ابتدای دردهای زه می‎باشد".همان، انجیل مرقس، باب 13، فقره 8.

"زه" به معنای زاییدن است. در حقیقت در آخرالزمان جامعه بشریت آماده زایشی جدید یا تولدی نوین خواهد شد.

مضمون فوق با تعبیراتی مشابه در روایات علائم الظهور - که بر بروز فساد و تشدید بلایای طبیعی و اجتماعی قبل از ظهور حضرت مهدی (عج) دلالت دارد - ذکر شده است. از باب نمونه به الغیبة شیخ طوسی،الغیبة، شیخ طوسی، ص 302 و 395. بحارالانوار مرحوم مجلسی بحارالانوار، ج 52، ص 112 به بعد. و الغیبة نعمانی الغیبة، نعمانی، ص 210. مراجعه شود.

4 - درباره علائم دیگر - اعم از طبیعی و اجتماعی - قبل از ظهور نجات بخش در انجیل لوقا آمده است:

ناوبری کتاب