صفحه ۲۵۸

یادآوری می‎شود: دو روایت منقول از کتب اهل سنت از پیامبر اسلام (ص) یعنی: روایت جابر بن عبدالله انصاری ر. ک، ینابیع المودة، ج 3، باب 76، ص 283 تا 285. و روایت ابن عباس فرائدالسمطین، ج 2، ص 133، حدیث 431؛ ینابیع المودة، ج 3، ص 281. - که اندکی پیش نقل شد - در مورد اعتراف دو مرد یهودی به نام جندل و نعثل مبنی بر اینکه اسامی دوازده خلیفه پیامبر(ص) را در تورات و کتابهای یهود دیده اند، تأییدی بر صحت تفسیر مرحوم فخرالاسلام از فقره یاد شده است.

اشارات اناجیل چهارگانه به ظهور منجی

در موارد زیادی از اناجیل نیز موضوع نجات دهنده انسانها در آخرالزمان با اشارات و تعبیراتی رمزگونه بیان شده است که به مواردی از آن اشاره می‎کنیم:

1 - "لهذا شما نیز حاضر باشید زیرا در ساعتی که گمان نبرید پسر انسان می‎آید".انجیل، انجیل متی، باب 24، فقره 45.

این فقره دلالت می‎کند بر اینکه او - نجات بخش - در زمانی که گمان برده نمی شود می‎آید.

2 - درباره نقش دعا و آماده شدن برای آمدن نجات بخش در انجیل لوقا چنین آمده است:

"... و آن روز ناگهان بر شما آید؛ زیرا که مثل دامی بر جمیع سکنه تمام روی زمین خواهد آمد. پس در هر وقت دعا کرده

ناوبری کتاب