صفحه ۲۵۵

2 - و او قوم تو را به عدالت داوری خواهد نمود و مساکین تو را به انصاف.

3 - آنگاه کوهها برای قوم سلامتی بار خواهند آورد و تلها [بزرگ و کوچک مردم ] نیز در عدالت.

4 - مساکین قوم تو را دادرسی خواهد کرد و فرزندان فقیر را نجات خواهد داد و ظالمان [...] را زبون خواهد ساخت.

7 - در زمان او صالحان خواهند شکفت و وفور سلامتی خواهد بود [...].

8 - و او حکمرانی خواهد کرد از دریا تا دریا و از نهر تا اقصای جهان [...].

9 - و مبارک باد نام مجید او تا ابد الاباد، و تمامی زمین از جلال او پر خواهد شد. آمین، آمین".زبور داود(ع)، مزمور 72.

یادآوری می‎شود: فقره اول این مزمور در ترجمه عهد عتیق کنونی - که به همت انجمن پخش کتب مقدسه چاپ شده است - به جای "احکام خود" "انصاف خود" چاپ شده؛ در صورتی که در کتاب انیس الاعلام که عینا عبارت عبری آن را آورده و از ترجمه فارسی که در لندن در سال 1895 مسیحی چاپ شده نقل کرده است کلمه "احکام خود" می‎باشد.انیس الاعلام، ج 2، ص 519، چاپ قدیم.

در کتاب انیس الاعلام پس از نقل دعای حضرت داود(ع) از مزمور 72 به زبان عبری که نوزده فقره می‎باشد، ترجمه فارسی آن را ذکر کرده و سپس می‎گوید:

ناوبری کتاب