صفحه ۲۵۴

برای وی از خدا مهیا شده است تا او را مدت هزار و دویست و شصت روز بپرورند [...]".مکاشفات یوحنا، باب دوازدهم، فقره 1 تا 6.

مرحوم فخرالاسلام به تفصیل با استناد به شواهد و قراینی فقره های ذکر شده را بر چهارده معصوم (ع) منطبق می‎نماید و می‎نویسد:

"مراد از زنی که در آسمان ظاهر می‎شود حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا(س) است؛ و مراد از آفتاب که در بردارد آفتاب نبوت وجود مقدس نبوی (ص) است؛ و ماه امیرالمؤمنین (ع) است؛ و تاجی که بر سر دارد تاج کرامت است؛ و مراد از دوازده ستاره که تاج از آنهاست دوازده امام (ع) می‎باشند که به سبب علاقه حاصله میان صدیقه طاهره و دوازده امام سلام الله علیها و علیهم بر کرامت و شرافتش افزوده می‎شود؛ شرافة علی شرافة و کرامة علی کرامة".انیس الاعلام، فخرالاسلام، ج 2، ص 523، چاپ قدیم.

ایشان سایر فقره ها را نیز تفسیر کرده است.

دوم: پیشگویی عهد عتیق نسبت به پیامبر اسلام (ص) و حضرت مهدی (عج)

در "زبور" در رابطه با دعای حضرت داود(ع) چنین آمده است:

"1 - ای خدا احکام خود را به پادشاه ده و عدالت خویش را به پسر پادشاه.

ناوبری کتاب