صفحه ۲۵۳

و اینک خوب است به بخشی از این بشارتها اشاره شود.

بشارت و پیشگویی عهدین در مورد پیامبر اسلام (ص)

و چهارده معصوم (ع) و امام زمان (عج)

اول: پیشگویی انجیل در مورد چهارده معصوم (ع)

مرحوم فخرالاسلام - که کشیشی مطلع و آگاه به زبانهای عبری، سریانی، عربی و فارسی بوده و در زمان ناصرالدین شاه مسلمان و شیعه شده و کتابی به نام انیس الاعلام تألیف نموده است - در کتاب خود پیشگویی یوحنا را از انجیل در مورد چهارده معصوم (ع) به زبان عبری نقل کرده و سپس ترجمه فارسی آن را چنین نقل می‎کند:

"و علامتی عظیم در آسمان ظاهر شد، زنی که آفتاب را دربردارد و ماه زیر پاهایش و بر سرش تاجی از دوازده ستاره است ‏ و آبستن بوده از درد زه و عذاب زاییدن فریاد برمی آورد ‏ و علامتی دیگر در آسمان پدید آمد که اینک اژدهای بزرگ آتشگون [یعنی از نظر مزاج فظ و غلیظ است ] که او را هفت سر و ده شاخ بود و بر سرهایش هفت افسر و دمش ثلث ستارگان آسمان را کشیده، آنها را بر زمین ریخت و اژدها پیش آن زن که می‎زایید بایستاد تا چون بزاید فرزند او را ببلعد ‏ پس پسر نرینه را زایید که همه امتهای زمین را به عصای آهنین حکمرانی خواهد کرد، و فرزندش به نزد خدا و تخت او ربوده شد ‏ و زن به بیابان فرار کرد که در آنجا مکانی

ناوبری کتاب