صفحه ۲۵۲

1 - جابر بن عبدالله انصاری می‎گوید:

"از پیامبر(ص) شنیدم که اسامی ائمه و خلفای اثناعشر خود را با اسم و رسم نام بردند". سپس در ذیل روایت آمده است: "مرد یهودی به نام جندل بن جناده پس از دیدن حضرت موسی در خواب و امر آن حضرت به مسلمان شدن، نزد پیامبر(ص) آمد و خواب خود را نقل نمود و سپس گفت: اوصیای شما بعد از شما چه کسانی هستند؟ پیامبر(ص) فرمود: "اوصیای من دوازده نفر هستند" جندل گفت: ما هم همین طور در تورات خوانده ایم...".ینابیع المودة، ج 3، ص 283 تا 285.

2 - روایت ابن عباس از پیامبراکرم (ص) در مورد مرد یهودی به نام نعثل:

"از آن حضرت سؤالات متعددی در مورد خداوند و صفات او و توحید و اقسام آن نمود و پیامبر(ص)به او پاسخ دادند، سپس از وصی ایشان پرسید و گفت: پیامبر ما حضرت موسی (ع) یوشع بن نون را وصی خود نمود. سپس پیامبر(ص) فرمودند: "وصی من علی بن ابی طالب و بعد از علی دو سبط او حسن و حسین و سپس نه نفر از صلب حسین است که اینان امامان شایسته ای می‎باشند". آنگاه نه امام را با اسم نام بردند تا حضرت مهدی (عج) فرزند امام حسن، سپس مرد یهودی گفت: من در کتابهای پیامبران گذشته خودمان این مطالب را همین گونه خوانده بودم...".فرائدالسمطین، ج 2، ص 133، حدیث 431؛ ینابیع المودة (یک جلدی)، باب 76، ص 281.

ناوبری کتاب