صفحه ۲۵۰

زیر سلطه و در خدمت یهود در آورده و همه کشورها مطیع آنها خواهند بود [...] و بر این پندار هستند که این مسیح مزعوم بعد از قیام خودش آنها را در بیت المقدس جمع کرده و برایشان دولتی تشکیل داده و دنیا را از غیر از آنها خالی نموده و تا مدتی طولانی مرگ به سراغشان نمی آید... و این تجمع حتی شامل مردگان شده و از قبرها بیرون آمده تا به ارتش مزعوم یهود به رهبری مسیح مزعوم بپیوندند".عبارت نویسنده با کمی تقطیع - که در معنای مقصودش تأثیری ندارد - نقل شده است.

نویسنده از تشابهات بین فقره های ذکر شده از تورات و بین بعضی از روایات منقول در کتاب بحارالانوار و مانند آن - که قبلا سند و متن آنها بررسی و عدم اعتبار بسیاری از آنها روشن شد - چنین برداشت کرده است که ریشه اعتقاد به امام زمان و مهدی موعود(عج) در تعلیمات یهود بوده است.

پاسخ

گفتنی است که اصل پیشگویی و بشارت نسبت به دین خاتم و پیامبر آن در کتابهای تورات و انجیل قابل انکار نیست، چنانکه در آیاتی از قرآن به آن تصریح شده است؛ مانند:

1 - (و اذ قال عیسی بن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول الله الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراة و مبشرا برسول یأتی من بعدی اسمه أحمد...)سوره صف، آیه 6.

"و به یاد آور هنگامی که عیسی بن مریم به بنی اسرائیل گفت: من رسول خدا به سوی

ناوبری کتاب