صفحه ۲۴۶

ینابیع المودة همان، ص 200. از درة المعارف نقل کرده است که:

"حضرت مهدی (عج) پس از قیام خود کتابهایی را از غاری در شهر انطاکیه یکی از شهرهای مرزی سوریه کنونی است. و نیز زبور را از دریاچه طبریه بیرون می‎آورد که در آن آنچه آل موسی و هارون به جاگذاشته و ملائکه آن را حمل می‎نمایند خواهد بود، و نیز در آن الواح و عصای موسی وجود دارد...".المهدی، سید صدرالدین صدر، ص 92.

مرحوم آیت الله سیدصدرالدین صدر مطلب فوق را از کتاب "عقدالدرر" چنین نقل می‎کند:

"نعیم بن حماد در کتاب "الفتن" از سلیمان بن عیسی نقل کرده که او گفته است: طبق روایتی که به من رسیده است مهدی تابوت السکینة را از دریاچه طبریه خارج کرده و آن را در مقابل خود [دیدگان همه ] در بیت المقدس قرار می‎دهد، پس آنگاه که یهود به آن نظر نمودند مسلمان می‎شوند".همان، ص 233.

سپس آیت الله صدر در ادامه می‎نویسد:

"و در باب سوم همان کتاب عقدالدرر، ص 107 و 108، احادیث 70 تا 73. آمده: در بعضی روایات وارد شده است: علت نامگذاری مهدی این است که او راه پیداکردن اسفاری از تورات را می‎داند و آنها را از کوههای

ناوبری کتاب