صفحه ۲۴۵

سند این روایت خوب و قابل اعتماد است.

عصای موسی (ع) و خاتم سلیمان (ع) شاید کنایه از قدرت و گستره حکومت حضرت مهدی (عج) باشد؛ و قریب به آن روایت ابوهریره از پیامبر(ص) است که ضمن حدیثی طولانی یکایک امامان را نام برده و فرمود:

"...و از نسل حسن [عسکری ] قائم ما اهل البیت به وجود می‎آید، اوست که زمین را پر از عدالت می‎کند بعد از اینکه از ظلم و جور پر شده است. و برای اوست هیبت موسی [(ع)] و قضاوت داود[(ع)] و شکوه و درخشندگی عیسی [(ع)]..."."... و یخرج من صلب الحسن قائمنا اهل البیت یملاها قسطا و عدلا کما ملئت جورا و ظلما له هیبة موسی و حکم داود و بهاء عیسی... ." (کفایة الاثر، الخزاز القمی، ص 85، بحارالانوار، ج 36، ص 313).

ملاحظه ای پیرامون روایات شیعه و سنی

در روایات زیادی که از طریق شیعه وارد شده - و قبلا نقل شد - آمده است:

"سنت ها و ویژگی های چندین پیامبر همچون یوسف (ع)، ابراهیم (ع)، موسی (ع)، عیسی (ع) و حضرت محمد(ص) در حضرت مهدی (عج) وجود دارد".کمال الدین، ج 1، ص 329؛ اثبات الهداة، ج 3، ص 466، حدیث 124؛ بحارالانوار، ج 51، ص 216، 218 و 224، احادیث 1، 6، 7، 8 و 12.

و در بعضی از روایات اهل سنت، جریان حضرت نوح (ع) و طولانی بودن عمر عبدصالح یعنی خضر(ع) ذکر شده است.ینابیع المودة، ج 3، ص 310.

ناوبری کتاب