صفحه ۲۴۱

و آن عصا و تابوت آدم در دریاچه طبریه می‎باشند و هرگز فاسد و متلاشی نمی شوند تا قائم هنگام قیام آنها را از دریاچه بیرون آورد"."کانت عصا موسی قضیب آس من غرس الجنة، اتاه بها جبریل لما توجه تلقاء مدین و هی و تابوت آدم فی بحیرة طبریة و لن یبلیا و لن یتغیرا حتی یخرجهما القائم اذا قام". (بحارالانوار، ج 52، ص 351، حدیث 104).

در سند این روایت چهار نفر وجود دارند: یکی "محمد بن مفضل" که توثیق شده، ولی در پاورقی بحار آمده است:

"در کتاب مأخذ یعنی غیبت نعمانی به جای محمد بن مفضل، محمد بن فضل می‎باشد".همان، پاورقی کتاب.

و ایشان مردد بین سه نفر می‎باشد که برخی توثیق نشده اند.منتهی المقال، چاپ قدیم، ص 287.

دیگری "سعد بن اسحاق" است که او نیز توثیق نشده است؛ و سومی "احمد بن الحسین" است که بین موثق و غیرموثق مشترک می‎باشد؛ و چهارمی "محمد قطوانی" است که در رجال نامی از او برده نشده است، در نتیجه روایت غیر قابل اعتماد می‎باشد.

2 - روایت ابی الجارود از امام محمدباقر(ع):

"هنگامی که قائم ظهور کند پرچم رسول الله و انگشتر سلیمان و سنگ موسی و عصای او را به مردم نشان می‎دهد، سپس منادی او ندا می‎کند: هیچ یک از اصحاب او با خودش آب و غذا و یا علفی برای مرکبش حمل نکند؛ آنگاه یاران او می‎گویند: او می‎خواهد ما و چهارپایان ما را از تشنگی و

ناوبری کتاب