صفحه ۲۳۸

بدیهی است دعوت به قرآن که به زبان عربی است نمی تواند به زبان غیرعربی باشد. و در نهج البلاغه نیز آمده است:

"...و قائم آرای مردم را به قرآن برمی گرداند، بعد از آنکه قرآن به آرای مردم برگشته و تفسیر شده بود..."."... و یعطف الرأی علی القرآن اذا اعطفوا القرآن علی الرأی...". (نهج البلاغه صبحی صالح، خطبه 138).

و چنانکه بعضی از اعلام نوشته اند روایات زیادی وارد شده است که دلالت دارد بر اینکه از بزرگترین کارهای حضرت مهدی (عج) ارجاع مردم جهان به کتاب خدا و سنت رسول اوست.منتخب الاثر، ج 2، ص 307.

ثالثا: دعاهایی که در کتب ادعیه شیعه به حضرت مهدی (عج) نسبت داده شده است - که خود آن حضرت می‎خواند یا توسط ائمه (ع) نقل شده است و یا در تشرف بعضی از صلحا به آنان تعلیم فرموده است - همگی به زبان عربی می‎باشد.همان، ج 3، ص 250.

رابعا: بنابر بعضی از روایات شیعه شعاری که روی پرچم حضرت مهدی (عج) نوشته می‎شود یکی از این چند جمله عربی است: "الرفعة لله عزوجل"، "اسمعوا و اطیعوا"، "البیعة لله عزوجل".بحارالانوار، ج 52، ص 324، حدیث 35؛ ص 305، حدیث 77؛ کمال الدین، ج 2، ص 654.

بنابراین همه شواهد و دلایل موجود در کتب شیعه بر عدم صحت نسبت فوق الذکر دلالت دارد؛ و بعید نیست از جمله جعلیات یهود علیه اسلام باشد، نظیر اسرائیلیاتی که به شکل روایت در میان روایات

ناوبری کتاب