صفحه ۲۳۷

1 - در روایت ابراهیم بن عبدالحمید از امام صادق (ع) آمده است:

"... سپس مهدی دست به سوی آسمان برای دعا بلند می‎کند و به قدری دعا و تضرع می‎کند که اشک چشمهایش بر صورتش جاری می‎گردد..."."... ثم یرفع یدیه الی السماء فیدعو و یتضرع حتی یقع علی وجهه...". (بحارالانوار، ج 51، ص 59، حدیث 56؛ تفسیر البرهان، ج 3، ص 208).

2 - در روایت محمد بن مسلم از امام باقر(ع) آمده است:

"... و مهدی در کنار مقام ابراهیم نماز می‎خواند و به سوی پروردگارش تضرع می‎نماید..."."... و صلی عند المقام و تضرع الی ربه...". (بحارالانوار، ج 51، ص 59، ذیل حدیث 56).

3 - در روایت صالح بن عقبه از امام صادق (ع) آمده است:

"مهدی هرگاه دو رکعت نماز در کنار مقام ابراهیم بخواند و دعا کند، پس خداوند او را اجابت می‎نماید"."اذا صلی فی المقام رکعتین ودعا الله فأجابه...". (همان، ص 48، حدیث 11؛ تفسیر صافی، ج 2، ص 243؛ تفسیر نورالثقلین، ج 4، ص 94؛ تفسیر علی بن ابراهیم، ج 2، ص 129).

ثانیا: طبق اخبار متواتر شیعه و سنی اساس تبلیغ و دعوت حضرت مهدی (عج) کتاب خدا و سنت پیامبر(ص) می‎باشد که همه آنها به زبان عربی است؛ و در بعضی روایات منقول از پیامبراکرم (ص) تصریح شده است که:

"...مهدی مردم را به کتاب پروردگار می‎خواند..."."... یدعوهم الی کتاب الله...". (بحارالانوار، ج 51، ص 73، حدیث 19).

ناوبری کتاب