صفحه ۲۳۶

دلایل شباهت های هفت گانه

نویسنده جزوه دلایل و قراین خود را برای اثبات یکی بودن اعتقاد شیعه به مهدی موعود(عج) با اعتقاد یهود به حضرت مسیح (ع)، چنین بیان می‎کند:

"سبب تأکید ما بر ارتباط این پندار جعلی دلایل و مدارکی است که در کتب امامیه آمده است، از آن جمله که امام زمانشان:

1 - خدا را با عبری می‎خواند نه به عربی، در صورتی که مدعی هستند او از نسل پیامبر عربی است.

2 - شهرها را با تابوت یهود فتح می‎کند و سنگ و عصای موسی همراه اوست و من و سلوی نیز به همراه دارد!

3 - به حکم آل داود حکم می‎کند نه به حکم قرآن !

آیا همه این توافقات و تشابهات حرفی در باورها و کردار دلیل بر وحدت منشاء اعتقادی نمی باشد؟"

نویسنده با مطرح کردن مطالب فوق آنها را دلیل بر وحدت منشاء اعتقادی شیعه و یهود به امام زمان (عج) و حضرت مسیح (ع) دانسته است، که به صورت جداگانه هر چهار مطلب را بررسی کرده و پاسخ می‎گوییم.

پاسخ

اول: آیا امام زمان (عج) خدا را به زبان عبری می‎خواند؟

اولا: آنچه در روایات شیعه وارد شده دعا و تضرع حضرت مهدی (عج) است به درگاه خداوند، و اسمی از اینکه به زبان عبری می‎باشد برده نشده است؛ از باب نمونه:

ناوبری کتاب