صفحه ۲۳۵

کوفه در زمان حضرت مهدی (عج) مطرح نمی باشد؛ بلی در روایت کاهلی از امام صادق (ع) آمده است:

"امیرالمؤمنین (ع) در توصیف مسجد کوفه فرمودند: در وسط آن چشمه ای از روغن و شیر و چشمه ای از آب که شراب مؤمنین و چشمه ای که پاک کننده آنان است وجود دارد".بحارالانوار، ج 52، ص 374، حدیث 172.

در سند این روایت "اسماعیل بن زید" و "یعقوب بن عبدالله" قرار دارند و اولی هرچند توثیق شده ولی دومی که از اسماعیل بن زید روایت را نقل کرده است توثیق نشده است.جامع الرواة، ج 1، ص 96؛ و ج 2، ص 349. و لذا نمی توان به استناد چنین روایتی عقیده شیعه را در مورد حضرت مهدی (عج) مورد تهاجم قرار داد؛ ضمن آنکه در متن روایت اسمی از زمان حضرت مهدی (عج) نیز دیده نمی شود.

برفرض صحیح بودن سند روایت ممکن است منظور از آن کنایه و اشاره باشد به موقعیت معنوی مسجد کوفه و تجلی جایگاه آن در آخرت به صورت نعمت های بهشتی که تجسمی از عبادات بندگان خدا در آن مسجد می‎باشد.

ضمنا در روایت دوم و چهارم از روایات شیعه در بحث: "تابوت و سنگ و عصای موسی (ع)" [مبحث آتی ] نیز به همین مضمون اشاره شده است که سند آنها ضعیف است؛ و بر فرض صحت سند مضمون آنها قابل توجیه بوده و مخالف عقل و شرع نیست.

ناوبری کتاب