صفحه ۲۳۴

در المنثور [از تفاسیر اهل سنت ] آمده است: در روایت ابن ابی شیبه و احمد که حاکم نیز صحت آن را تأیید کرده است از ابی سعید نقل شده که پیامبر(ص) فرمود: قسم به کسی که جانم به دست اوست قیامت برپا نمی شود مگر آنکه [در همین دنیا] درندگان با انسانها صحبت می‎کنند و نیز نوک تازیانه و بند نعلین با انسان حرف می‎زند و ران انسان از آنچه اهل او بعد از او انجام می‎دهند به انسان خبر می‎دهد"."والذی نفسی بیده لاتقوم الساعة حتی تکلم السباع الانسان و حتی تکلم الرجل عذبة سوطه و شراک نعله و یخبره فخذه بما أحدث اهله من بعده". (درالمنثور، ج 6، ص 56) ر.ک : منتخب الاثر، ج 3، ص 145.

روایات شیعه

یادآوری می‎شود در بعضی از روایات شیعه مضامین نزدیک به روایات ذکر شده با اندکی تفاوت وجود دارد، که می‎توان به کتابهای زیر مراجعه نمود:

تحف العقول،تحف العقول، ص 115. اعلام الوری،اعلام الوری، طبرسی، ص 433. بحارالانوار،بحارالانوار، ج 52، ص 316، حدیث 11. المحجة،المحجة فیما نزل فی القائم الحجة، ص 79. خصال الخصال، صدوق، ص 626. و... .

در هیچ کدام از این روایات موضوع جاری شدن چشمه شیر در

ناوبری کتاب