صفحه ۲۳

با طولانی شدن غیبت کبرای حضرت مهدی (عج) سؤالات و شبهات درباره وجود آن حضرت رو به فزونی گذاشته است و نیاز به پاسخگویی به آنها بیش از گذشته احساس می‎شود. در این میان به دنبال انتشار پاسخ اجمالی اینجانب به سؤالاتی پیرامون حضرت مهدی (عج) جزوه ای از طریق ایمیل به دست من رسید که نویسنده آن در رد پاسخ ارائه شده و انکار وجود امام زمان (عج) پافشاری کرده است.

نویسنده مزبور در این جزوه حدود سی شبهه در مورد امور مربوط به حضرت مهدی (عج) و سایر ائمه معصومین (ع) ایراد کرده است، و یکی از اصول مسلم مذهب تشیع یعنی وجود و غیبت حضرت مهدی (عج) و نیز بعضی از فضائل ائمه اطهار(ع) را زیر سؤال برده، و با تحریف و تمسک به روایاتی ضعیف و غیرمستند تهمت هایی به مذهب شیعه و علمای بزرگوار آن زده است.

هرچند لحن و ادبیاتی که از سوی نویسنده مذکور به کار گرفته شده دور از شأن و منزلت گفتگو و تحقیق علمی است، اما پاسخ نگفتن به شبهات و افترائات وی نیز ممکن است زمینه مشوب شدن برخی از اذهان عمومی و یا سوءاستفاده معاندان را فراهم آورد.

گفتنی است آنچه در این مجموعه آمده به منظور تحقیقی کامل پیرامون حضرت مهدی (عج) نبوده است؛ زیرا پرداختن به این موضوع به تدوین چندین کتاب قطور نیازمند است. هدف از

ناوبری کتاب