صفحه ۲۲۹

حاکمان زمین می‎کند و مورد توجه و عنایت مردم دنیا قرار می‎دهد"."اذا قام قائمنا اذهب الله عن شیعتنا العاهة و جعل قلوبهم کزبر الحدید و جعل قوة الرجل منهم قوة اربعین رجلا و یکونون حکام الارض و سنامها". (بحارالانوار، ج 52، ص 317، حدیث 12).

و نیز روایت سعد از امام محمدباقر(ع):

"...پس چون امر ما محقق شود و مهدی ما بیاید، هر فرد از شیعیان ما از شیر شجاعتر و از نیزه برنده تر خواهد شد و دشمنان ما را زیر پای خود له می‎کند و با دست به آنان می‎کوبد"."... فاذا وقع أمرنا و جاء مهدینا، کان الرجل من شیعتنا أجری من اللیث و أمضی من السنان، یطاء عدونا برجلیه و یضربه بکفیه...". (همان، ص 318، حدیث 17).

و چند روایت دیگر قریب به همین مضمون نیز وارد شده است."همان، ص 336، حدیث 70؛ ص 372، حدیث 164.

در این روایات تغییر اجسام شیعه - که ادعا شده - اصلا مطرح نیست؛ بلکه قوت اراده و ایمان اصحاب امام زمان (عج) مطرح شده که همچون پاره های آهن در برابر دشمنان اوصیاء و خلفای حقیقی پیامبر(ص) - که در حقیقت همان دشمنان خدا و رسول می‎باشند - مقاومت خواهند کرد. ضمنا در این روایات له کردن مردم زیر دست و پای شیعیان اصلا مطرح نشده، بلکه له کردن دشمنان ائمه (ع) مطرح شده است؛ گذشته از این که کنایی و استعاری بودن این قبیل جملات نیز بر اهل فن پوشیده نیست.

ناوبری کتاب