صفحه ۲۲۸

منظور ارباب حدیث که در کتب خود آنها را نقل کرده اند نیز اثبات امور اعتقادی با آنها و یا اظهار عقاید خودشان نبوده است؛ بلکه مقصودشان در آن مقطع - که بسیاری از روایات ائمه اطهار(ع) و کتب اصیل شاگردان و اصحاب آنان از بین رفته بود و یا در معرض از بین رفتن بود - این بوده که هر آنچه به نام روایت منسوب به ائمه اطهار(ع) بوده است حفظ شود تا در اختیار محققین و نسل های بعد قرار گیرد و صحیح از غیرصحیح باز شناخته شود.

شباهت ششم: تغییر اجسام یهودیان و شیعیان و طولانی شدن عمر آنان

ششمین شباهتی که گفته شده این است:

"وقت قیام مسیح مجعول اجسام یهودیان تغییر کرده و مثل اعمارشان طولانی می‎گردد؛ و وقت قیام قائم مجعول اجسام امامیه نیز تغییر کرده و قدرت هرکدام به اندازه چهل نفر گشته و مردم را زیر دست و پای خود له می‎کنند".

پاسخ

مستند نویسنده با مقداری تحریف، روایت حسن بن ثویر از امام سجاد(ع) است که فرمود:

"هرگاه قائم ما قیام کند خداوند گرفتاریها و بلاها را از شیعیان ما دور می‎کند و دلهای آنان را مانند پاره های آهن قرار می‎دهد و قدرت یک مرد را به اندازه چهل مرد می‎گرداند و آنان را

ناوبری کتاب